Strategievorming en praktische inzet

De meeste dromen zijn bedrog? Niet als je ondernemer of directeur bent!

 

Het begint juist bij een droom, een schijnbaar grenzeloze ambitie. Elke ondernemer of directeur heeft deze verre stip op de horizon voor de organisatie. Soms al zeer duidelijk voor ogen, soms nog wat weggestopt.

Echter, hoe maak je de ambities nu duidelijk en hoe bereik je deze met je organisatie? Passen missie, visie en DNA van de organisatie en zijn deze helder? Staan de neuzen allemaal de goede kant op? Past alles bij het verwezenlijken van de ambitie en zijn de doelen commercieel aantrekkelijk? Hoe verover je de markt en wat zijn de kosten?

Samen evalueren en initiëren we de doelstellingen, de strategie en de organisatie, waarbij natuurlijk ook het commerciële proces zeer intensief wordt doorlopen. Met behulp van verschillende modellen en methoden en met het gezamenlijk intensief sparren komt een helder beeld en een werkbaar plan naar voren. Hierna kan een diepere slag geslagen worden naar de operationele processen, de effectiviteit en de kostenstructuur van de organisatie.


Standard Operating Procedures & kostenreductie

Medewerkers maken het verschil! Een waar gezegde.

 

Echter, weten deze medewerkers wat er van ze verwacht wordt? Zijn de processen en de daarbij gewenste uitkomsten wel zo duidelijk en doelgericht? Zijn deze effectief en efficiënt ingericht? Waar zitten de lekken?

Je krijgt wat je er in stopt. In de bedrijfsprocessen is altijd zeer veel winst te behalen. In de kwaliteit van het geleverde, maar zeer zeker ook in de kosten die dat met zich meebrengt. Na een diepgaande doorlichting en analyse van werkzaamheden en procesinrichting worden vele verbeterpunten aan het licht gebracht. Duidelijke procedures beschreven in Standard Operating Procedures en heldere taken/verantwoordelijkheden brengen een optimaler en goedkoper proces gelijk in de praktijk. Een quick scan om te zien welke mogelijkheden in jouw organisatie aanwezig zijn, is zo gemaakt. Daarna kan duidelijk aangeven worden hoeveel winst in de bedrijfsprocessen te halen is, gegarandeerd!


Innovaties en Veranderingsmanagement

Stilstand is achteruitgang. Maar stilstaan voor je handelt is juist vooruitgang! 

 

Bij de ambities van een bedrijf zal zeker groei horen. Groei in omzet en/of winstgevendheid. Bij telkens duurder wordende arbeid en andere middelen zal dat zelfs ook nodig zijn. Groei kan aan de omzetzijde door de commerciële processen te optimaliseren en aan de winstzijde door een beter kostenplaatje te creëren; bij beide kan gegarandeerd worden geholpen.

Echter, de meest interessante groei kan juist worden gerealiseerd door geheel iets nieuws te verzinnen of iets fundamenteels in de organisatie te wijzigen. Voor dergelijke processen moet de organisatie wel open staan. Hoe initiatiefrijk is jouw organisatie en worden veranderingen omarmd?

Juist een ervaren buitenstaander, met daarbij de inzet van diverse innovation- en change management modellen, kan de juiste en blijvende atmosfeer creëren, waarin de ideeën boven komen en waar het beslist nodige draagvlak gecreëerd wordt. Hiermee kan succesvol de volgende groeifase van het bedrijf worden bereikt.


To the next level: professionalize people and processes