Wat is onze toegevoegde waarde? Vitejo geeft een frisse blik. ‘It’s human nature to see, only what we expect to see’ (Sherlock Holmes), Vitejo kijkt verder. Door onze bedrijfskundige en marketing achtergrond en de rijke professionele ervaring, hebben we een scherpe blik in alle mogelijkheden om een bedrijf, het management en de medewerkers succesvoller te laten zijn.

 

Het verschil in de uitvoering van het advies of interim traject: geen ingewikkelde theoretische verhandelingen, maar gelijk werkend en resultaat gevend in de praktijk.

Dit geeft eveneens de garantie, dat onze inzetkosten zeer snel worden terugverdiend. Ook is het eventueel mogelijk, dat onze tijd en energie wordt vergoed door deelname in de organisatie.

Onze samenwerkingsverbanden zijn in ieder geval veelal langdurig en gecommitteerd.

Door eventueel daarbij nog het Vitejo-netwerk in te zetten gaan wij veel verder dan consultancy alleen.


Als ondernemer verwacht je resultaat en daar mogen wij ook op afgerekend worden.

  Na het traject samen met Vitejo is er iets neergezet voor een gezondere toekomst:

  • omzetverhoging door diepgaande commerciële analyse en voorgestelde acties
  • cashflow verbetering door betere afspraken met klanten en leveranciers en een hogere omzet/lagere kosten
  • kostenverlaging door effectievere en efficiëntere werkprocessen en door goedkopere en betere inzet van productiemiddelen
  • door training on the job, begeleiding en leiderschapscoaching worden doelen en uitkomsten zeker gesteld en initiatieven gekoesterd
  • iedereen weet wat er wordt verwacht, commercieel, procedureel en qua productiviteit
  • meer arbeidsvreugde door resultaten en teamvorming
  • nieuwe passies, aangeboord door de verduidelijkingen in koers en verwachtingspatronen
  • we brengen tastbare resultaten, inzet en tools: of het nu gaat om een strategische doorlichting, commercieel actieplan, intern management traject of een zeer specifiek vraagstuk, je investering loont in ieder geval!

  Samen met Vitejo; structurele verbeteringen door een passende strategie en verhoging van de professionaliteit.


  To the next level: professionalize people and processes